35207, nr. 9 - Motie Bisschop over een hardere opstelling tegenover China - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in EU-verband waar nodig een hardere opstelling tegenover China te bepleiten, bijvoorbeeld inzake:

  • het ontzeggen van toegang tot de Europese markt voor Chinese bedrijven zolang deze niet aan Europese regelgeving voor milieu en staatssteun voldoen;
  • het voorkomen van afhankelijkheid van Chinese investeringen op terreinen als cruciale infrastructuur;
  • het laten gelden van echt economische consequenties wanneer de positie van Chinese christenen en andere minderheden niet verbetert.
 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 9     KST352079
Motie Bisschop over een hardere opstelling tegenover China
 

2.

Dossier