Motie Bisschop over een hardere opstelling tegenover China - China

Deze motie i is onder nr. 9 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Bisschop over een hardere opstelling tegenover China
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST352079
Reference 35207, nr. 9
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in de relatie met China handel op de eerste plaats zet;

constaterende dat in China veel mis is op gebied van christenvervolging, milieuvervuiling en de behandeling van buurlanden;

verzoekt de regering, in EU-verband waar nodig een hardere opstelling tegenover China te bepleiten, bijvoorbeeld inzake:

  • het ontzeggen van toegang tot de Europese markt voor Chinese bedrijven zolang deze niet aan Europese regelgeving voor milieu en staatssteun voldoen;
  • het voorkomen van afhankelijkheid van Chinese investeringen op terreinen als cruciale infrastructuur;
  • het laten gelden van echt economische consequenties wanneer de positie van Chinese christenen en andere minderheden niet verbetert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

kst-35207-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 9


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.