35207, nr. 11 - Motie Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP) i en was mede ondertekend door Bram van Ojik (GL) i, Lilianne Ploumen (PvdA) i en Lammert van Raan (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, mensenrechten op alle terreinen van de betrekkingen met China aan de orde te stellen;

verzoekt de regering, het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk te betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 11     KST3520711
Motie Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie
 

2.

Dossier