35207, nr. 10 - Motie De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om onmiddellijk te besluiten Huawei te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland en daarvoor de benodigde maatregelen te nemen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 10     KST3520710
Motie De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk
 

2.

Dossier