Motie De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk - China

Deze motie i is onder nr. 10 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520710
Reference 35207, nr. 10
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inlichtingendiensten in binnen- en buitenland waarschuwen voor veiligheidsrisico's ten aanzien van de Chinese telecomgigant Huawei;

constaterende dat de Chinese nationale inlichtingenwet uit 2017 Chinese bedrijven verplicht mee te werken aan nationale inlichtingenoperaties;

overwegende dat Nederland kan onderzoeken tot het een ons weegt, maar bovenstaande feiten het nemen van risico's op geen enkele wijze rechtvaardigen;

verzoekt de regering, om onmiddellijk te besluiten Huawei te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland en daarvoor de benodigde maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

kst-35207-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 10


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.