35207, nr. 21 - Motie Voordewind/Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) i en was mede ondertekend door Martijn van Helvert (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, het speerpunt godsdienstvrijheid expliciet onderdeel te maken van het beleid ten aanzien van China.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 21     KST3520721
Motie Voordewind/Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid
 

2.

Dossier