35207, nr. 15 - Motie Sjoerdsma/Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) i en was mede ondertekend door Martijn van Helvert (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om in Europees verband te bepleiten dat er een effectief internationaal aanbestedingsinstrument komt, dat zo nodig uitsluiting van bedrijven uit derde landen mogelijk maakt zolang er geen wederkerigheid bestaat voor Europese bedrijven.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 15     KST3520715
Motie Sjoerdsma/Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument
 

2.

Dossier