Benoeming Europese Commissie

Source: Europa Nu.
European flags fly at half-mast in front of the Berlaymont
Bron: European Commission

Benoeming voorzitter

Na de Europese parlementsverkiezingen wordt de voorzitter van de Europese Commissie i door de Europese regeringsleiders aangedragen. Zij moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. Daarna stemt het Europees Parlement over de benoeming. Het Parlement moet met absolute meerderheid (de helft van de zittende Europarlementariërs plus één) met de kandidaat instemmen. Mocht de beoogde voorzitter niet de meerderheid van de stemmen behalen, dan moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat aandragen.

Benoeming Eurocommissarissen

Iedere lidstaat draagt één eurocommissaris voor. Dit gebeurt in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie. Vervolgens vinden er hoorzittingen in het Europees Parlement plaats, waarbij de betreffende parlementaire commissies de kandidaat-commissarissen op bekwaamheid, geschiktheid en ervaring beoordelen. De evaluaties van de Europarlementariërs worden naar de voorzitter van het Europees Parlement gestuurd.

Het Parlement moet daarna de gehele Commissie, inclusief de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i, in één stemming goedkeuren. Als de voorzitter en de commissarissen de goedkeuring van het Parlement hebben gekregen, worden zij door de Raad i met gekwalificeerde meerderheid benoemd.

Juridisch kader

Artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie i omvat de benoemingsprocedure van de Europese Commissie.