Mr. J. (Jo) Meynen

foto Mr. J. (Jo) Meynen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Gereformeerde ondernemer, die als bekwaam organisator na de oorlog eerst korte tijd S.G. en daarna minister van Oorlog was. Zoon van een predikant. Was in 1945 de enige antirevolutionair die toetrad tot het kabinet-Schermerhorn i, maar deed dat niet als vertegenwoordiger van die partij. Als minister van Oorlog was hij verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië. Maakte carrière bij de Algemene Kunstzijde Unie, waarvan hij later president-directeur werd. Was onder meer bestuurder van de VU en vicevoorzitter van de Christelijke werkgeversorganisatie.

ARP
in de periode 1945-1946: minister, secretaris-generaal

1.

First name

Johannes (Jo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Winsum (Baarderadeel, Frl.), 13 April 1901

Place and date of death
Velp (gem. Rheden, Gld.), 13 February 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • waarnemend secretaris-generaal ministerie van Oorlog, from April 1945 until 25 June 1945
 • minister van Oorlog, from 25 June 1945 until 3 July 1946
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. AKU (Algemene Kunstzijde Unie), from 1 June 1962 until 1 June 1966
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. AKZO, from 1 June 1966 until 1 May 1971 (na samengaan AKU met KZO, Koninklijke Zout Oregon)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Nederlands Bijbelgenootschap
 • president European Foundation for Management Development

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Benoemde per 1 november 1945 luitenant-generaal H.J. Kruls tot chef van de Generale Staf
 • Diende in 1946 de ontwerp-Wet dienstplichtvoorzieningen in. Behalve voorlopige maatregelen over keuring en legersterkte moest dit uitzending van dienstplichtigen naar Nederlands-Indië mogelijk maken. Het voorstel werd in 1947 door minister Fiévez in het Staatsblad gebracht. (195)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1944 door prins Bernhard belast met het formeren en encadreren van de Binnenlandse Strijdkrachten tot legereenheden onder geallieerd commando
 • Werd in april 1947 genoemd als mogelijke opvolger van Van Mook als hoogste gezagdrager in Nederlands-Indië, maar weigerde in mei 1947 een benoeming

Private life
 • Jeugdvriend van W.F. de Gaay Fortman
 • Was in de Tweede Wereldoorlog leider van een verzetsgroep (pilotenhulp)
 • Zijn schoonvader was rector van het Christelijk Lyceum te Arnhem

Non-acceptance of political functions
 • minister van Oorlog en Marine, March 1951 (tijdens informatie-Romme; op advies van partijleider Schouten)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.