Voorstel nieuwe procedure verkiezingsuitslagen

Tuesday, April 9 2019, 11:39

DEN HAAG (PDC i) - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een internet-consultatie gestart over een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet.

In het voorstel staat onder meer dat stemmen eerst per kieslijst geteld zullen worden. De dag erna worden op een centrale locatie de stemmen op kandidaten geteld. Nu gebeurt dat nog tegelijkertijd.

Verder worden de hoofdstembureaus afgeschaft. Als er een vermoeden bestaat dat er fouten zijn gemaakt, vraagt het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau opnieuw bij elkaar te komen.

Ten slotte treden de nieuwe leden niet 8, maar 13 dagen na de dag van de stemming aan en mogen personen die zich verkiesbaar stellen geen stembureaulid zijn voor de desbetreffende verkiezingen.

Bron: Overheid.nl