Eurocommissaris Cañete op bezoek - EU monitor

EU monitor
Saturday, June 6, 2020
calendar

Eurocommissaris Cañete op bezoek

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Wednesday, April 3 2019.

Op donderdag 4 april 2019 (12.30 - 13.30 uur) ontvangt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat i Eurocommissaris Miguel Arias Cañete i (Klimaatactie en Energie).

Onderwerp van gesprek is de lange termijn klimaatstrategie die de Europese Commissie i eind november 2018 heeft gepubliceerd en waarin de Commissie pleit voor de ontwikkeling richting een klimaatneutrale EU i in 2050. Conform de afspraken uit de Overeenkomst van Parijs moeten landen uiterlijk in 2020 hun lange termijnstrategieën bij de VN indienen, evenals hun aangepaste nationaal bepaalde bijdrage (NDC’s) voor 2030. Op de Europese top in juni praten regeringsleiders verder over de EU klimaatambitie voor 2050.

Volg live

Het algemeen overleg is in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.