Belangrijke stemming Turkijerapport - EU monitor

EU monitor
Monday, June 1, 2020
calendar

Belangrijke stemming Turkijerapport

Source: K. (Kati) Piri i, published on Wednesday, February 20 2019, 3:13.

In de commissie Buitenlandse Zaken is gestemd over de (compromis-)amendementen van het Turkijerapport 2018. De commissie heeft de aanbeveling overgenomen om de gesprekken voor toetreding tot de Europese Unie formeel op te schorten. Vanwege de groeiende repressie en onevenredig grote macht voor president Erdogan. 

De documenten zijn hier te vinden: