Parliament endorses landmark EU-Japan free trade agreement

Source: European Parliament (EP) i, published on Friday, December 14 2018.

Het Europees Parlement i keurde de handelsovereenkomst van de EU i met Japan goed, de grootste bilaterale handelsovereenkomst die ooit door de EU is gesloten.

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, die op woensdag 12 december werd goedgekeurd met 474 stemmen voor, 152 stemmen tegen en 40 onthoudingen, zal bijna alle douanerechten opheffen tot een bedrag van € 1 miljard per jaar voor bedrijven in de EU. De overeenkomst vertegenwoordigt steun voor open, eerlijke en op waarden en regels gebaseerde handel "op een moment waarop de internationale orde met ernstig protectionisme kampt”.

Landbouw en mkb/kmo’s hebben meest baat

Hoewel de meest kwetsbare EU-sectoren, zoals de rijstproductie, worden beschermd, kunnen wijn, kaas, rundvlees, varkensvlees, pasta, chocolade en koekjes onmiddellijk of na een overgangsperiode belastingvrij worden ingevoerd. 205 producten met Europese geografische aanduidingen worden beschermd om het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo’s), dat 78 procent van de exporteurs naar Japan vertegenwoordigt, te helpen. Het Parlement dringt er bij de Commissie op aan contactpunten voor hen op te zetten, zodat zij snel van de overeenkomst kunnen profiteren.

Spoorwegen, diensten

Japan opent zijn markt voor spooraankopen en openbare aanbestedingen in de grote steden voor Europese concurrentie. E-handel, maritiem vervoer en postdiensten zullen ook worden geliberaliseerd.

Milieu- en arbeidsbescherming

Het Parlement verwelkomde de hoge niveaus van milieu- en arbeidsbescherming en de inzet voor het klimaatakkoord van Parijs en moedigt beide partijen aan om illegale houtkap te bestrijden. De EP-leden benadrukten niettemin dat Japan alle relevante verdragen die door de Internationale Arbeidsorganisatie i (IAO) zijn opgesteld, moet ratificeren.

Het Parlement heeft vandaag ook de strategische partnerschapsovereenkomst met 535 stemmen voor, 84 tegen en 45 onthoudingen goedgekeurd, waarin de samenwerking wordt uitgebreid tot gebieden zoals energie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en de strijd tegen klimaatverandering en terrorisme.

Citaat

"De goedkeuring van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor eerlijke handel op basis van regels en waarden, te midden van het toenemende protectionisme. De overeenkomst zal helpen bij het bevorderen van hoge normen en het versterken van duurzame ontwikkeling in het handelsbeleid. Het Europees Parlement stuurt een zeer progressieve boodschap en zal zich er voor in blijven zetten dat de grootste EU-bilaterale handelsovereenkomst echt ten goede komt aan zowel burgers als bedrijven," zei de rapporteur Pedro Silva Pereira i (S & D, PT).

"De antwoorden van het Europees Parlement op de uitdagingen van de globalisering zijn samenwerking en het vaststellen van algemene normen. We verwerpen ten sterkste naar binnen gericht protectionisme en nationalistische tendensen, zij zullen de dringende problemen waarmee we worden geconfronteerd niet oplossen maar ons alleen verder uit elkaar drijven. Het zal cruciaal zijn om het akkoord snel uit te voeren en het maatschappelijk middenveld bij elke stap te betrekken om ervoor te zorgen dat de overeenkomst werknemers en burgers ten goede komt," zei Bernd Lange i (S&D, DE), de voorzitter van de commissie Internationale handel.

Volgende stappen

Japan heeft de overeenkomst al geratificeerd. Nadat het Europees Parlement de handelsovereenkomst heeft goedgekeurd, zal de Raad i op 21 december zijn definitieve goedkeuring verlenen waardoor de overeenkomst op 1 februari 2019 in werking kan treden. Om de strategische partnerschapsovereenkomst in werking te laten treden, moeten alle lidstaten deze ratificeren.

Achtergrond

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, ondertekend op 17 juli 2018, creëert een handelszone van 600 miljoen mensen, en dekt een derde van het mondiale BBP en ongeveer 40 procent van de wereldhandel.

Er lopen momenteel ook onderhandelingen met Japan voor een afzonderlijke overeenkomst voor investeringsbescherming.


1.

Relevant EU dossiers