Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over door de OVSE waargenomen schendingen van de Minsk-akkoorden door de Russische Federatie

Source: J.H. (Han) ten Broeke i, published on Tuesday, August 14 2018.

Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over door de OVSE waargenomen schendingen van de Minsk-akkoorden door de Russische Federatie.

Vraag 1

Bent u bekend met de op informatie van 8 augustus 2018 gebaseerde rapportage van de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Oost-Oekraïne?

Vraag 2

Klopt het dat de waarnemersmissie van de OVSE voor het eerst aan de hand van videobeelden heeft vastgesteld dat de separatisten in Oost-Oekraïne vanuit Rusland van materieel - bestemd door de afgescheiden volksrepublieken Donetsk en Loegansk - worden voorzien? 1)

Vraag 3

Klopt het tevens dat de OVSE heeft vastgesteld dat zich weer zware wapens bevinden - onder meer Grad-raketten en houwitsers - op plaatsen waarvan middels de Minsk-akkoorden is afgesproken dat deze zich daar niet mogen bevinden?

Vraag 4

Kunt u op alle waargenomen overtredingen ingaan en toelichten hoe deze zich verhouden tot de Minsk-akkoorden?

Vraag 5

Deelt u de mening van Kurt Volker, de speciale gezant van president Trump voor het conflict in Oekraïne, dat de Russische Federatie probeert de werkzaamheden van de OVSE te belemmeren? 2) Zo ja, wat wordt er door de andere OVSE-lidstaten, dan wel de Europese Unie en de Verenigde Staten, ondernomen om de Russische Federatie aan te spreken of te bestraffen voor het belemmeren van de werkzaamheden van de OVSE en voor het overtreden van de gemaakte afspraken?

1)https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/390179

  • 2) 
    https://twitter.com/SpecRepUkraine/status/1028739476074450945