Han ten Broeke reageert op Nadia Bouras (Volkskrant, 24 juli jl.)

Source: J.H. (Han) ten Broeke i, published on Wednesday, July 25 2018.

Ingezonden brief Han ten Broeke aan de Volkskrant, nav uitspraken van een interview met Nadia Bouras, dd 24/07/2018

Geachte redactie,

De uitspraken die mevrouw Bouras gisteren in een interview deed hebben mij verbijsterd, zijn uitermate malicieus en ik voel me dan ook genoodzaakt te reageren.

Mevrouw Bouras beticht mij niet slechts van racisme, maar presenteert mij als een subtiele versie van de Ku Klux Klan. De aanleiding daarvoor is gelegen in een twitter-discussie die zij met mij aanging op 9 juni j.l., nadat ik een actie van collega Segers (CU) lof had toegezwaaid om op te komen voor een Arabische christen die in Nederland werd bedreigd vanuit radicaal-islamitische hoek. Mijn opmerking dat “we niet toestaan dat achterlijke gewoonten uit het Midden-Oosten (geweld en intimidatie van andersdenkenden en ongelovigen) hier wortel schieten”, ontlokte bij mevrouw Bouras de vraag “waarom de regering onder leiding van de VVD er dan gretig zaken mee doet?”. Ik reageer daarop door mijn verbazing uit te spreken over haar redenering die erop neerkomt dat, ‘indien je geen intolerantie uit sommige landen wilt importeren, je er kennelijk ook geen producten naar toe mag exporteren’. Daarbij maak ik de fout het academische niveau van mevrouw Bouras, die werkzaam is bij de Universiteit Leiden waar ook ikzelf ben afgestudeerd, in twijfel te trekken. Voor dat onnodige ad hominem heb ik toen al mijn excuses aangeboden.

Ik voegde daar aan toe dat ik mij, behalve als alumnus, ook “functioneel zorgen maak” omdat ik nog steeds “banden met de Universiteit Leiden” heb. Dat laatste wordt door haar opgevat als een vorm van intimidatie, als zou ik haar positie willen bedreigen. Ook daarover plaats ik direct een uitleg dat mijn zorgen gaan over het academische gehalte van haar redenering zijn ingegeven door mijn betrokkenheid bij het Leidse Universitaire Fonds, dat nu juist probeert om excellente studenten te ondersteunen. De excuses en ook deze uitleg worden door mevrouw Bouras en vele van haar volgers volstrekt genegeerd.

Ik trek hieruit de dure les dat mijn uitleg op twitter nooit de verontwaardiging meer inhaalt en accepteer dus knarsetandend dat bij velen en door sommigen ten onrechte de indruk is gewekt dat ik probeerde te intimideren in plaats van een dubieuze redenering aan de kaak te stellen. Maar ik kan en zal niet accepteren dat mevrouw Bouras mij nu op een hoop gooit met de meest gruwelijke racisten (die met de “witte puntmutsen”) simpelweg omdat zij meent dat haar naam of achtergrond mijn aanleiding zijn geweest om haar redenering aan de kaak te stellen.

Mevrouw Bouras moet zelf maar bepalen of zij bij haar schofferende stelling blijft; dat racistische motieven bij mij een rol hebben gespeeld. Naar de Volkskrant-lezers hecht ik eraan op te merken dat, indien mevrouw Bouras mevrouw De Boer zou hebben geheten, ik dezelfde kritiek op haar redeneerwijze zou hebben gehad. En nu maar hopen dat ik niet weer de toorn van alle mevrouwen De Boer heb gewekt.

Han ten Broeke, Tweede Kamerlid VVD

Lees hier het artikel terug in de brievenrubriek van de Volkskrant van 25 juli jl.

Lees hier het interview terug met Nadia Bouras in de Volkskrant.