Eerste Kamer staat Koffeman toe te interpelleren over mestfraude

Tuesday, November 14 2017, 13:46

DEN HAAG (PDC i) - In de Eerste Kamer is volgende week dinsdag mogelijk een interpellatie over fraude met mest. NRC Handelsblad berichtte dit weekend dat in Brabant en Limburg door boeren en vervoerders grootschalig mestregels worden ontdoken. Senator Nico Koffeman i kreeg toestemming daarover volgende week te debatteren met minister Carola Schouten i.

Enkele andere fracties lieten wel weten dat een debat over een dergelijk politiek onderwerp eigenlijk eerder op de weg van de Tweede Kamer ligt. In die Kamer wordt deze week bovendien al over dit dossier gesproken. Koffeman is bereid af te zien van de interpellatie als de besprekingen in de Tweede Kamer een nieuw debat overbodig maken.

Het komt vrij zelden voor dat in de Eerste Kamer interpellaties plaatsvinden. In het verleden betrof het geregeld onderwerpen die direct de positie van de Eerste Kamer raakten. Zo interpelleerde in 2002 de linkse oppositiefracties premier Balkenende i over de behandeling van controversiële wetsvoorstellen tijdens de demissionaire periode.