Wetenswaardigheden kabinetten

Source: Parlement.com.

Wat is er te zeggen over de naoorlogse kabinetten, bijvoorbeeld over het aantal vrouwen, de gemiddelde leeftijd, of het aantal hoogleraren? Welk kabinet bleef het langste zitten en welke viel binnen enkele weken? Een aantal interessante wetenswaardigheden op een rijtje.

 

Titel

Toelichting

Aantal vrouwelijke bewindslieden per kabinet i

In 1953 trad de eerste vrouwelijke staatssecretaris aan. De eerste vrouwelijke minister werd pas in 1956 benoemd. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe.

Aantal bewindspersonen i

Kabinetten zijn in de loop der tijden steeds groter geworden. In de negentiende eeuw waren er vaak slechts zeven of acht ministers.

Nieuwe ministersposten i

Bij de formatie van de kabinetten in de afgelopen twintig jaar werden met creatie van nieuwe posten duidelijke beleidsaccenten gegeven.

Steun kabinetten in Tweede en Eerste Kamer i

Op hoeveel steun konden kabinetten rekenen in de Tweede en Eerste Kamer?

Zittingsduur kabinetten i

Het is lang niet vanzelfsprekend dat alle kabinetten de rit tot het einde uitzitten.

Aantal (oud-)hoogleraren per kabinet i

Het hoogleraarschap is al lang een belangrijke rekruteringsbron voor het ministerschap.

Bewindslieden in opspraak i

Het aantal affaires waarbij Nederlandse bewindslieden betrokken waren is gering.

 

Meer over