Hoogleraren in het kabinet

Source: Parlement.com.

In het huidige kabinet zitten de oud-hoogleraren Robbert Dijkgraaf i en Ernst Kuipers i.

Het hoogleraarschap is al lang een belangrijke rekruteringsbron voor het ministerschap i. Een van onze eerste ministers (van onderwijs), J.H. van der Palm i, was hoogleraar in Leiden, in de dichtkunst en welsprekendheid.

Hoogleraren zijn in het verleden vaak uitstekende ministers gebleken. Voorbeelden daarvan waren onder meer Cort van der Linden i (als minister van Justitie zeer succesvol), Treub i (minister van Financiën en Economische Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog), Modderman i (die ons Wetboek van Strafrecht invoerde), Lieftinck i (die na 1945 de overheidsfinanciën saneerde) en Van den Brink i en Zijlstra i (die een belangrijke rol speelden bij de opbouw van de welvaartsstaat).

1.

Overzicht

In onderstaand overzicht is het aantal hoogleraren per kabinet opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal hoogleraren in andere kabinetten.

 

Kabinet

Aantal (oud-)hoogleraren

Rutte IV i

2

Rutte III i

1

Rutte II i

1

Rutte I i

1

Balkenende IV i

4

Balkenende III i

3

Balkenende II i

4

Balkenende I i

3

 

Meer over