Puttianen

Source: Parlement.com.

Met de Puttianen werden sympathisanten aangeduid van de liberale politicus I.D. Fransen van de Putte i. Het ging om een klein aantal Tweede Kamerleden, onder wie P.A.S. van Limburg Brouwer i en F.W.C. Blom i Zij stonden tegenover de grotere groep Thorbeckianen i. De informele groep bestond tussen 1866 en ca. 1871.

In 1866 ontstond in het tweede kabinet-Thorbecke i een conflict tussen de liberale ministers Thorbecke i en Fransen van de Putte over de koloniale politiek. Het conflict zelf, over de vraag of het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië bij wet of bij KB moest worden vastgesteld, was ondergeschikt aan een grotere tegenstelling.

Dat betrof de vraag in hoeverre inlanders eigendom moesten krijgen over hun bezittingen en in hoeverre de verplichte levering van producten moest worden afgeschaft. Fransen van de Putte was tegenstander van het cultuurstelsel en voorstander van particulier eigendom. Thorbecke was terughoudender bij het doorvoeren van hervormingen.


meer over