Zet Turkse ambassadeur uit en stop toetredingsonderhandelingen

Source: Group Bontes/Van Klaveren (GrBvK) i, published on Saturday, March 11 2017.

Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de schoffering van Nederland door de Turkse regering.

 • 1. 
  Hebt u kennis genomen van het artikel ‘Turkse minister van familiezaken tegengehouden bij Rotterdam’?
 • 2. 
  Deelt u onze afschuw van de ongehoorde belediging door de Turkse regering die stelt dat Nederlanders nazi-overblijfselen en fascisten zijn?
 • 3. 
  Deelt u onze visie dat, mede gezien de steun aan het dictatoriale Erdogan-regime, grote groepen NederTurken geen volledig onderdeel willen uitmaken van onze samenleving? Bent u bereid deze groep op te roepen ons land definitief te verlaten?
 • 4. 
  In hoeverre erkent u inmiddels dat de dubbele nationaliteit in veel gevallen leidt tot een dubbele loyaliteit? En welke beleidsmatige gevolgen bent u bereid hieraan te verbinden?
 • 5. 
  Bent u bereid, na de zoveelste provocatie, de Turkse ambassadeur uit te zetten en in Europees verband alles in het werk te stellen om de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije definitief stop te zetten? Zo neen, waarom niet?