Linkse hypocrisie over inreisverbod VS

Source: Group Bontes/Van Klaveren (GrBvK) i, published on Thursday, February 2 2017.

Voorzitter, bijna alle politieke partijen vallen over elkaar heen in het veroordelen van het Amerikaanse inreisverbod. Ook op de publieke omroep zien we al dagenlang niets anders meer. Er zijn zelfs leden van het kabinet die tussen de Palestijnse vlaggen demonstreren tegen onze belangrijkste bondgenoot.

De politieke elite is doordrenkt met hypocrisie. Want waar was hun verontwaardiging over het feit dat zestien islamitische landen al decennialang staatsburgers uit Israël weigeren? We horen ze er niet over, omdat het niet past in hun eigen linkse agenda.

VNL vindt het decreet in eerste instantie een interne zaak van de Verenigde Staten. Zij moeten hun land naar eigen inzicht beschermen tegen terrorisme.

Enerzijds zijn wij van mening dat het inreisverbod op een aantal punten ondoordacht is. Anderzijds hebben wij problemen met het feit dat de media en de meeste politici geen volledig en eerlijk beeld schetsen van de gehele context van de maatregelen.

Het inreisverbod verscherpt namelijk de maatregelen die oud-president Obama en het congres eerder hebben genomen. De betreffende zeven landen zijn toen aangewezen als grootste bedreigingen voor de VS. Het zijn wetteloze landen zonder sterke regering, maar met grote groepen jihadisten en terroristen.

Volgens de Republikeinse politicus Pete Hoekstra hebben deze landen geen procedures waarop de VS kan vertrouwen en de nieuwe president ziet hierin een groot veiligheidsrisico. Dat is de achterliggende gedachte van het inreisverbod, dat onvoldoende voor het voetlicht wordt gebracht.

Voorzitter, terwijl de Amerikaanse president democratisch is gekozen, heeft de ongekozen EU-president Donald Tusk natuurlijk weer forse kritiek. Hij noemt de Verenigde Staten nu zelfs een bedreiging voor Europa en plaatst het in het rijtje Rusland, China en de radicale islam.

Het is een idiote uitspraak en het zet de verhoudingen met Amerika op scherp. Wij roepen premier Rutte op om hier tijdens de Europese top keihard afstand van te nemen. Is hij hiertoe bereid? Graag een reactie.

Voorzitter, Amerika is en blijft onze grootste en belangrijkste bondgenoot. De trans-atlantische relatie moet beschermd worden. Wij vragen het kabinet hier garant voor te staan en niet mee te doen aan de ramkoers die de EU tegen Trump heeft ingezet.

Dank u wel.