Forum voor Democratie en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

Forum voor Democratie i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Thierry Baudet i als lijsttrekker. Forum voor Democratie deed voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en haalde 2 zetels.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

Het programma is vooral gericht op directe democratie en nationale soevereiniteit.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i zijn:

Democratie:

 • bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • gekozen burgemeesters
 • direct door het volk gekozen minister-president
 • digitaal (hoofdelijk) stemmen in de Tweede Kamer

Economie/begroting:

 • Nederland moet het Silicon Valley worden Europa
 • belastingvrije voet van 20.000 euro voor iedere Nederlander
 • grondige vereenvoudiging van het belasting-, toeslagen- en premiestelsel
 • soepel ontslagrecht voor MKB

Sociale zekerheid/zorg:

 • werken moet aanzienlijk meer lonen dan een uitkering
 • geen winstuitkeringen door zorgverzekeraars
 • terugdringen bureaucratie in de zorg
 • pensioenen onder nationaal toezicht, niet onder EU-jurisdictie
 • substantiële koopkrachtverbetering oor AOW-ers via belastingvrije voet

Onderwijs:

 • meer aanzien voor onderwijzers door betere salariëring, minder papierwerk en meer autonomie
 • basisonderwijs naar Fins model
 • versoepeling Wet Passend Onderwijs
 • herinvoeren basisbeurs voor studenten

Europa:

 • een NEXIT referendum zoals in het Verenigd Koninkrijk
 • referendum over de Euro en de open grenzen
 • direct stoppen met uitbreiden EU
 • zoveel mogelijk terughalen van nationale soevereiniteit

Veiligheid en justitie/immigratie:

 • herinvoeren van grenscontroles om criminaliteit en terrorisme effectiever aan te kunnen pakken
 • zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten
 • defensie-uitgaven omhoog; naar minstens 2 procent van het BBP
 • asielbeleid naar Australisch model, Nederland beslist zelf wie hier wordt opgevangen
 • asielaanvraag leidt niet maar automatisch tot permanente verblijfsvergunning maar tot tijdelijke opvang
 • invoering greencard-systeem naar Amerikaans model

Overig:

 • investeren in digitale infrastructuur
 • promoten Nederlandse geschiedenis en cultuur
 • normale, constructieve omgang met Rusland
 • inzetten op duurzame groei

2.

Kandidaten 2017

Na lijsttrekker Thierry Baudet i volgt op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie de bekende advocaat Theo Hiddema. Susan Teunissen, kapitein bij de Koninklijke Landmacht staat op 3. Henk Otten, econoom en jurist, staat op de vierde plaats. Paul Frentrop, journalist en hoogleraar is nummer vijf van de lijst.

 
 

Meer over