D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius

foto D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Dilan Yesilgöz (1977) is sinds 10 januari 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte IV i en sinds 23 november 2023 voorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie. Zij is sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de VVD. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was zij van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Yesilgöz was eigenaar/senior adviseur van Bureau DenW in Amsterdam en daar raadslid. Eerder was zij bestuursadviseur veiligheid en zorg van het College van B&W van Amsterdam. Mevrouw Yesilgöz was als Kamerlid onder meer woordvoerder klimaat, politie, veiligheid, cyber security, terrorismebestrijding en drugsbeleid. Zij was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Dilan (Dilan)

Place and date of birth
Ankara (Turkije), 18 June 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2009

3.

Main functions and occupations

 • medewerker Bureau voor onderzoek en statistiek, gemeente Amersfoort, from 2004 until 2006
 • senior adviseur voor veiligheid en zorg, college van B&W gemeente Amsterdam, from 2006 until 2014 (o.a. wallenaanpak, coffeeshopbeleid, huiselijk geweld)
 • senior strategisch bedrijfsadviseur Haven, gemeente Amsterdam, 2013
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 27 March 2014 until 6 April 2017
 • adviseur en trainer adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, from 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 3 September 2021
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met klimaat en energie), from 25 May 2021 until 10 January 2022
 • minister van Justitie en Veiligheid, from 10 January 2022
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van EZK belast met 1. Energiebeleid en 2. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten)
 • Heeft als minister van J&V een primaire verantwoordelijkheid voor 1. Politie, 2. Openbaar Ministerie, 3. Brandweer, 4. Grensbewaking, 5. Terrorismebestrijding, 6. NCTV, 7. Rampenbestrijding en crisisbeheersing, 8. Nationale Veiligheid, 9. Cyber security, 10. Drugsbeleid, 11. Veiligheidshuizen, 12. Wetboek van Strafrecht, 13. herziening Wetboek van Strafvordering (secundair), 14. Wet wapens en munitie, 15. Uitlevering, 16. Strafhof, 17. Strafzaak MH17, 18. Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, 19. NFI, 20. Contacten kerkgenootschappen, 21. Verbod verenigingen en financiering, 22. Ondermijning en 23. Zeden

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider VVD, from 14 August 2023

Previous
 • lid bestuur VVD afdeling Amsterdam, from October 2010 until June 2013

Leading candidate on list
 • lijsttrekker VVD, Tweede Kamerverkiezingen 2023, from 14 August 2023 until 23 November 2023

5.

Other positions

Previous
 • landspecialist Turkije, Amnesty International Nederland, from 2004 until 2010
 • lid bestuur Filmfestival Beeld Amsterdam, from 2008 until October 2010
 • mede-eigenaar adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, from 2015 until 2017

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., "Vallei College" te Amersfoort, from 1990 until 1996

Academic education
 • studies cultuur, organisatie en management, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1997 until 2002 (geen academische titel)

alternative forms of education
 • strategisch adviseren NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), from 2007 until 2008
 • VVD-topkadertrainingen
 • cursussen Haya van Somerenstichting

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder energiebeleid, klimaat, emancipatie en mediabeleid
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2019 samen met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een initiatiefnota uit over een effectievere aanpak van antisemitisme (35.164)

Policy-making activities as minister
 • Besloot in 2021 een studie te laten verrichten naar de rol die kernenergie kan spelen naast andere bijvoorbeeld zon- en windenergie
 • In 2022 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod, waarmee de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak zou worden beperkt. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Dekker en door hem in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd. (35.528)
 • Benoemde in augustus 2022 K. Loef tot coördinator nationale aanpak overlast asielzoekers
 • Bracht in 2023 een opzet uit voor een nieuw stelsel van bewaken en beveiligen van personen. Het stelsel is eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter dan het bestaande stelsel. De (kritische) analyse en conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de aanbevelingen zijn meegenomen. In het nieuwe stelsel komt er een eenduidig gezag, zodat er geen sprake meer is van de complexe regie die het huidige stelsel kende. Daarnaast moet er een specifiek wettelijk kader komen voor het stelsel beveiligen van personen, waarin onder meer de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling wordt geregeld.
 • Bracht in 2023 een beleidsbrief uit over navolging van de Italiaanse aanpak van de georganiseerde misdaad. Het gaat onder meer om verhoging van maximum straffen en verbetering van de kroongetuigenregeling.
 • Liet in 2023 in de kledingvoorschriften voor politieagenten opnemen dat zij geen uitingen van geloofs- of levensovertuigingen mogen dragen. Dat was tot dan een ongeschreven regel.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2021 een wet in het Staatsblad (Stb. 382) over tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Wiebes. (35.668)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 69) tot stand tot verhoging van 15 naar 25 jaar van het wettelijk strafmaximum voor doodslag. Het geconstateerde 'strafgat' tussen de maximale duur van de gevangenisstraf voor doodslag en voor moord (levenslang of dertig jaar) wordt daarmee verkleind. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Grapperhaus. (35.871)
 • Bracht in 2023 samen met minister Adema de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (Stb. 242) tot stand. Het strafrechtelijk handhavingsinstrumentarium wordt versterkt en ook kan sneller en doeltreffender worden opgetreden. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door de ministers Grapperhaus en Schouten. (35.892)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 274) tot stand over de strafbaarstelling van het gebruik van persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, foto's etc.) voor intimiderende doeleinden (doxing). De maximale straf daarvoor wordt twee jaar of een geldboete. (36.171)
 • Bracht in 2024 de Wet seksuele misdrijven tot stand. In een nieuwe Titel in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag geregeld. De strafrechtelijke bescherming tegen deze misdrijven wordt uitgebreid en bepalingen worden gemoderniseerd. Zo wordt de bescherming tegen online seksueel misbruik en seksuele intimidatie uitgebreid, net die tegen onvrijwillig en ongewenst seksueel contact. De strafmaxima voor bijvoorbeeld seksuele misdrijven tegen kinderen worden verhoogd. (36.222)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Is van Turks-Koerdische afkomst. Kwam met haar moeder en haar zusje op 8-jarige leeftijd als politieke vluchteling naar Nederland, nadat haar vader drie jaar eerder al uit Turkije was gevlucht vanwege zijn strijd voor vakbondsrechten, Koerden, vrouwen en andere minderheden. Zij vindt die 'achtergrond' echter geen issue en wijst een 'slachtofferrol' van minderheden af.
 • Zij was op haar negentiende actief bij de SP en liep stage bij GroenLinks. Uiteindelijk koos zij echter voor de VVD.

9.

Publications

Complete listing of publications
auteur van opiniestukken bij verschillende dagbladen en redacteur bij weblog Republiek Allochtonië

Speeches
"Doen wat nodig is om onze democratische rechtsstaat te beschermen", HJ Schoo-lezing, De Rode Hoed, 12 september 2022

Publications
 • Ally Smid, "Gevlucht naar de VVD", Trouw, 25 april 2015
 • Stieven Ramdharie, "'Ik ben geen hoer als ik 's nachts op CS ben'", De Volkskrant, 14 januari 2016
 • Bas Blokker, "Ik hou van dit land", NRC Handelsblad, 24 en 25 december 2016
 • Sander van Walsum, "Dilan Yesilgöz: een pitbull met empathie die de Kamer in wil", De Volkskrant, 20 februari 2017
 • Romana Abels, "'Wees vooral geen slachtoffer'", Trouw, 9 juni 2017
 • Ariejan Korteweg, "VVD’er Dilan Yeşilgöz-Zegerius: 'Ik wil werk waar ik wakker van lig'", De Volkskrant, 14 februari 2020
 • Ariejan Korteweg, "Dilan Yesilgöz: mediagenieke politicus die 'betuttelend' links verruilde voor de VVD", De Volkskrant, 28 mei 2021
 • Denise Retira, "Dan vraagt ze gewoon nóg eens hoe het zit", NRC 7 en 8 januari 2023

10.

Family

Marital status
gehuwd

This biography has been updated until March 10, 2021.