D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius

foto D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Dilan Yesilgöz (1977) is sinds 10 januari 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte IV i. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was zij van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Yesilgöz was eigenaar/senior adviseur van Bureau DenW in Amsterdam en raadslid in de hoofdstad. Eerder was zij bestuursadviseur veiligheid en zorg van het College van B&W van Amsterdam. Mevrouw Yesilgöz was als Kamerlid onder meer woordvoerder klimaat, politie, veiligheid, cyber security, terrorismebestrijding en drugsbeleid.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First name

Dilan (Dilan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ankara (Turkije), 18 June 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2009

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 27 March 2014 until 6 April 2017
 • adviseur en trainer adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, from 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 3 September 2021
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met klimaat en energie), from 25 May 2021 until 10 January 2022
 • minister van Justitie en Veiligheid, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van EZK belast met 1. Energiebeleid en 2. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten)
 • Heeft als minister van J&V een primaire verantwoordelijkheid voor 1. Politie, 2. Openbaar Ministerie, 3. Brandweer, 4. Grensbewaking, 5. Terrorismebestrijding, 6. NCTV, 7. Rampenbestrijding en crisisbeheersing, 8. Nationale Veiligheid, 9. Cyber security, 10. Drugsbeleid, 11. Veiligheidshuizen, 12. Wetboek van Strafrecht, 13. herziening Wetboek van Strafvordering (secundair), 14. Wet wapens en munitie, 15. Uitlevering, 16. Strafhof, 17. Strafzaak MH17, 18. Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, 19. NFI, 20. Contacten kerkgenootschappen, 21. Verbod verenigingen en financiering, 22. Ondermijning en 23. Zeden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid bestuur Filmfestival Beeld Amsterdam, from 2008 until October 2010
 • mede-eigenaar adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, from 2015 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2019 samen met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een initiatiefnota uit over een effectievere aanpak van antisemitisme (35.164)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Besloot in 2021 een studie te laten verrichten naar de rol die kernenergie kan spelen naast andere bijvoorbeeld zon- en windenergie
 • In 2022 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod, waarmee de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak zou worden beperkt. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Dekker en door hem in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd. (35.528)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2021 een wet in het Staatsblad ((Stb. 382) over tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Wiebes. (35.668)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 69) tot stand tot verhoging van 15 naar 25 jaar van het wettelijk strafmaximum voor doodslag. Het geconstateerde 'strafgat' tussen de maximale duur van de gevangenisstraf voor doodslag en voor moord (levenslang of dertig jaar) wordt daarmee verkleind. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Grapperhaus. (35.871)

9.

Miscellaneous

Private life
 • Is van Turks-Koerdische afkomst. Kwam met haar moeder en haar zusje op 8-jarige leeftijd als politieke vluchteling naar Nederland, nadat haar vader drie jaar eerder al uit Turkije was gevlucht vanwege zijn strijd voor vakbondsrechten, Koerden, vrouwen en andere minderheden. Zij vindt die 'achtergrond' echter geen issue en wijst een 'slachtofferrol' van minderheden af.
 • Zij was op haar negentiende actief bij de SP en liep stage bij GroenLinks. Uiteindelijk koos zij echter voor de VVD.
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until March 10, 2021.