Steun voor verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

Source: M.J. (Martin) van Rijn i, published on Monday, June 13 2016, 17:37.

Dag in, dag uit zijn medewerkers in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen aan de slag om mensen goede en passende zorg te geven. Het werk dat zij doen is van onschatbare waarde en verdient onze steun. Daarom trek ik namens het kabinet 500 miljoen euro uit om de bezuinigingen op de langdurige zorg volledig van tafel te halen en zelfs extra geld te investeren in de verpleeghuizen. Zodat al die trotse medewerkers volop door kunnen gaan met hun belangrijke werk: ouderen en gehandicapten de beste zorg geven.

Iedere persoon is verschillend. Daarom is ook de manier waarop mensen zorg willen is verschillend en moeten we altijd goed kijken naar de persoonlijke situatie van mensen. Veel ouderen of gehandicapten vinden het bijvoorbeeld prettig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daar is vaak dan wel wat hulp bij nodig. Daarom is er flink wat extra geld beschikbaar gekomen voor de wijkverpleegkundige. Deze komt inmiddels weer bij veel mensen aan huis om zo te kunnen bepalen welke zorg nodig is en deze vervolgens ook zelf te geven.

Mensen kunnen of willen echter niet altijd thuis wonen. Dan moet er altijd een plek in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling beschikbaar zijn. Ouderen en gehandicapten verdienen daar goede zorg en persoonlijke aandacht. Dit is zo belangrijk dat hierin in deze kabinetsperiode extra geïnvesteerd wordt, dat loopt op tot 210 miljoen euro per jaar. Zodat iedereen die naar een verpleeghuis moet of wil, ook kan rekenen op de beste zorg.