Zero tolerance voor OV-geweld

Source: B.G. (Betty) de Boer i, published on Thursday, March 31 2016, 2:07.

Te vaak ziet OV-personeel zich bij de uitvoering van hun werk nog geconfronteerd met agressie. De OV-poortjes die NS op verschillende stations in Nederland plaatst zullen bijdragen aan meer veiligheid in het openbaar vervoer. Zwartrijden en agressie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Naast de poortjes wordt er onder meer extra capaciteit ingezet op een aantal stations, camera’s opgehangen, dubbele bemensing ingezet op de treinen na 22:00 uur, strenger gestraft en het OV-verbod ingevoerd. Tot slot heeft de staatssecretaris onlangs € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van flexibele veiligheidsteams van de NS.

De VVD is blij met deze inzet, maar vindt dat niet alleen in de veiligheidsteams van NS moet worden geïnvesteerd. Dit geld zal ook ten goede moeten komen van de veiligheid van het regionale openbaar vervoer. Daarom hebben VVD en CDA een motie ingediend die de regering verzoekt om te verkennen hoe flexibele veiligheidsteams in het gehele openbaar vervoer ingezet zouden kunnen worden. Uiteraard moet dit in overleg met de regionale concessiehouders gebeuren, van wie ook een bijdrage mag worden verwacht.

Niet alleen de omvang, maar ook de aard van de agressie is de afgelopen jaren veranderd. Daarom wil de VVD ook de bevoegdheden van de medewerkers van Veiligheid & Service tegen het licht houden. In een tweede motie hebben VVD en CDA de staatssecretaris daarom verzocht om in overleg met de Nederlandse Spoorwegen te verkennen of deze bevoegdheden en geweldsmiddelen nog passend zijn bij de taken die van medewerkers verwacht mogen worden.