Van Mierlo Symposium: Big Data, Utrecht - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 1, 2020
calendar

Van Mierlo Symposium: Big Data, Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC
date May 27, 2016 13:30 - 16:30
city Utrecht
location Ottone op de Kromme Nieuwegracht 62 Show location
organisation Democrats 66 (D66) i

De Mr. Hans van Mierlo Stichting nodigt u graag uit voor het jaarlijkse Van Mierlo Symposium op vrijdag 27 mei. Dit jaar staat het in het teken van big data, ontwikkelingen van digitale techniek en ...

De Mr. Hans van Mierlo Stichting nodigt u graag uit voor het jaarlijkse Van Mierlo Symposium op vrijdag 27 mei. Dit jaar staat het in het teken van big data, ontwikkelingen van digitale techniek en de fundamentele politieke vragen die hieruit voortkomen.

Ontwikkelingen als big data en het internet der dingen presenteren de wereld met ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd roepen ze wezenlijke vragen op. Waar komen onze persoonlijke gegevens terecht en wie kan er gebruik of misbruik van maken? Onder dergelijke privacy kwesties gaat een diepere problematiek schuil over wat nu nog ‘publiek’ en ‘privaat’ is, en wie daarover besluit. Wat betekent de huidige digitale revolutie voor onze vrijheid in het maken van eigen keuzes? Worden we als individu gereduceerd tot algoritmes en metadata? Opereren we straks enkel nog in onze eigen monoculturen, beheerst door wat de markt “denkt” dat we nodig hebben? In hoeverre kan en moet de politiek hierop strenger toezicht houden? Met dit symposium beoogt de Van Mierlo Stichting de gevolgen van digitalisering in kaart te brengen, niet alleen voor ons dagelijks leven, maar ook voor de bredere politieke orde. Hoe beïnvloedt big data de verhoudingen tussen staat, markt en burger?

We zullen in een interactieve discussie uitgebreid op dit soort vragen in gaan met Marjolein Lanzing, techniekfilosoof aan de TU Eindhoven, en Dimitri Tokmetzis, datajournalist van De Correspondent. Tot slot komen met Kees Verhoeven, Tweede Kamer lid voor D66, de politieke implicaties van deze ontwikkelingen aan bod. De Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, nodigt u van harte uit om aan deze discussie bij te dragen.

Aanmelden en meer informatie vindt u op www.vanmierlostichting.nl

27 mei

13:30-16:30

Ottone op de Kromme Nieuwegracht 62 te Utrecht.


1.

More about...