Drs. K. (Kees) Verhoeven

foto Drs. K. (Kees) Verhoeven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66
Source: Parlement.com.

Bijna elf jaar een vooraanstaand en goed aangeschreven Tweede Kamerlid van D66, met grote belangstelling voor digitalisering en cyberveiligheid. Was twee jaar vicefractievoorzitter en tevens enkele keren campagneleider. Voor hij Kamerlid werd directeur van de regio Amsterdam van MKB Nederland. Hield zich in de Kamer dan ook enige tijd bezig met economische onderwerpen, zoals marktordening en mededinging. Later waren zaken waarover hij sprak onder meer mediabeleid, luchtvaart, auteursrecht, Europese zaken, inlichtingendiensten en digitalisering. Als ondervoorzitter van een Kamercommissie over de digitale toekomst zette hij ICT nadrukkelijk op de kaart. Was verder voorzitter van de onderzoekscommissie huurprijzen. Zorgde voor wetgeving om de bijzondere strafbepalingen over majesteitsschennis te schrappen en over verdere zondagsopenstelling van winkels.

D66
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Kees (Kees)

Place and date of birth
Utrecht, 25 April 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 2007

3.

Main functions and occupations

 • beleidsadviseur Kamer van Koophandel voor Amsterdam, from January 2002 until May 2004
 • secretaris Nationale Winkelraad, MKB Nederland, from August 2004 until August 2006
 • directeur MKB-Nederland, regio Amsterdam, from August 2006 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 31 March 2021
 • eigenaar/adviseur Bureau Digitale Zaken, from April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • columnist iBestuur, from September 2023
 • gastdocent Open University of the Netherlands, from January 2024

Previous (2/11)
 • lid stuurgroep inburgering Amsterdam, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 2009 until 2010
 • lid Ledenraad Amnesty International Nederland, from August 2010 until 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • rapporteur voor de Brexit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 2017 until December 2020
 • ondervoorzitter Tijdelijke onderzoekscommissie Digitale toekomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 July 2019 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/12)
 • Een door hem (als eerste ondertekenaar) ingediende en aangenomen motie leidde in 2019 tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over het thema digitalisering
 • Bracht in 2019 een actieplan uit over digitale advertenties
 • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in over kwetsbaarheid in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces). Na behandeling in de Tweede Kamer bleef dit voorstel onafgedaan. (35.257)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Woonde in zijn jeugd in het Zeeuwse Kloetinge

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.