35257 - Initiatiefvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces - EU monitor

EU monitor
Wednesday, October 21, 2020
calendar

35257 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juli 2019 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om elk gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid af te wegen of de kwetsbaarheid gemeld moet worden aan de producent of leverancier.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks)

2 19 juli 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352571
Geleidende brief
 
2 19 juli 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352572
Voorstel van wet
 
2 19 juli 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352573
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.