Informal meeting of transport ministers, Amsterdam

date April 14, 2016 - April 15, 2016
city Amsterdam
attending V. (Violeta) Bulc i et al.

Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad. Elk voorzitterschap van de Raad belegt echter ook informele bijeenkomsten van de ministers om te spreken over initiatieven die verband houden met een bepaald thema of een Raadsformatie.

Meer informatie over de agenda en het resultaat van deze bijeenkomst staat op de website van het voorzitterschap.

1.

Officiële agenda


2.

More about...