Vragen over verkwisting van Europese subsidies in Roemenië

Source: B. (Bas) van 't Wout i, published on Thursday, June 25 2015, 15:02.

Uit een reportage van Brandpunt komt het beeld naar voren dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met Europese subsidies ten behoeve van sociale inclusie van Roma. De VVD is van mening dat de besteding van Europese subsidies streng gecontroleerd moet worden. Daarom heb ik naar aanleiding van dit onderzoek vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De reportage van brandpunt is hier terug te zien.

Vragen van het lid Van ’t Wout (VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de fraude met en ineffectiviteit van Europese subsidies ten behoeve van sociale inclusie van Roma (ingezonden 25 juni 2015).

Vraag 1 Kent u de uitzending van Brandpunt over de verkwisting van Europese subsidies bedoeld voor sociale inclusie van Roma?

Vraag 2 Hoe beoordeelt u de uitlatingen van de personen uit de reportage om te stoppen met geld overmaken naar deze doelen?

Vraag 3 Hoe worden, en zijn in het verleden, deze specifieke Europese subsidies (in Roemenië) gecontroleerd op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?

Vraag 4 Komen de bevindingen van eerdere controles overeen met de beelden in de bovengenoemde reportage?

Vraag 5 Deelt u de mening dat de uitkering van subsidies moet worden stopgezet zolang er niet adequaat wordt gecontroleerd op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?

Vraag 6 Bent u bereid om er in Europees verband op aan te dringen dat de subsidies waarover in deze uitzending wordt gesproken, worden teruggevorderd?