34246 - Initiatiefvoorstel Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare basisscholen - EU monitor

EU monitor
Tuesday, July 14, 2020
calendar

34246 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare basisscholen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 juli 2015 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Ypma (PvdA) i en Voordewind (CU) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Ypma, Voordewind en Rog (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen ten einde de bekostiging van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de wet te verankeren,.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(48 stuks)

2 2 juli 2015, geleidende brief, nr. 1     KST342461
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen
 
2 2 juli 2015, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 2 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342462
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen
 
2 2 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 2 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342463
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen
 
2 2 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.