Drs. L. (Loes) Ypma

foto Drs. L. (Loes) Ypma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Onderwijswoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de periode 2012-2017. Werd al op 20-jarige leeftijd raadslid in Woerden en op haar dertigste wethouder en was enige tijd werkzaam als lerares en organisatie-adviseur/trainer. In 2003-2004 was zij voorzitter van de Jonge Socialisten i. Sympathieke, vriendelijke afgevaardigde die in het debat echter scherp kon zijn. Sprak in de Kamer vooral over basisonderwijs, speciaal en passend onderwijs en jeugdzorg. Verder was zij twee jaar voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Van juli 2018 tot september 2019 was zij wethouder Wonen & Floriade van de gemeente Almere.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Loes (Loes)

Place and date of birth
Rotterdam, 20 February 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van sociale zaken, welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, onderwijs, minderheden, jeugd en sport) van Woerden, from 27 May 2010 until 20 September 2012 (voor Progressief Woerden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 23 March 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur "Verus" (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs), from 1 October 2017 until July 2018
 • wethouder (van wonen en floriade) van Almere, from 19 July 2018 until 26 September 2019
 • voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, from February 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid hoofdbestuur Wielersportbond NTFU, from June 2021
 • lid monitoringscommissie code pensioenfondsen bij de Pensioenfederatie, from October 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 January 2015 until 23 March 2017

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2015 samen met Joël Voordewind (ChristenUnie) een iniatiefwetsvoorstel in om de bekostiging van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de wet te verankeren. Het wetsvoorstel is in 2017 aanvaard. (34.246)
 • Bracht in 2016 samen met Mohammed Mohandis een initiatief nota uit over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Stopte in september 2019 als wethouder van Almere, omdat het reizen vanuit Woerden een te zware belasting was en zij om privéredenen niet naar Almere wilde verhuizen

Private life
 • Haar moeder is maatschappelijk werkster in een ziekenhuis en was werkzaam bij het COA en actief bij Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Haar vader was beleidsmedewerker bij provincie en gemeente en wethouder van Woerden (1999-2003). Hij is gemeenteraadslid., remark: tevens lid GR Capelle adIJssel 1979-1981
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.