SER stuurt brief met prioriteiten EU-voorzitterschap aan minister Koenders

Source: Sociaal-Economische Raad (SER) i, published on Friday, December 19 2014.

Het dagelijks bestuur heeft namens de SER in een brief aan minister Koenders aangegeven welke punten prioriteit zouden moeten krijgen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie i. De minister had de SER hiertoe uitgenodigd. De brief bevat een eerste inventarisatie van punten die sociaal-economisch van groot belang zijn en die door de verschillende geledingen van de raad breed gesteund worden. Herstel van duurzame groei en werkgelegenheid staat daarbij centraal.

De SER voelt zich aangesproken door het voornemen van het kabinet om het komende voorzitterschap mede te benutten als gelegenheid om het Nederlandse publiek meer inzicht te geven in de werking en het belang van de Europese integratie en samenwerking. De SER wil ook graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap en de activiteiten die daaruit voortvloeien.