34051 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 oktober 2014 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Klaveren i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de vrijheid van meningsuiting te verruimen en derhalve de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht aan te passen.

Een gelijkluidend wetsvoorstel (33369) werd in september 2012 aanhangig gemaakt door het toenmalige PVV-Tweede Kamerlid Driessen, maar is verder niet in behandeling gekomen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 10 oktober 2014, geleidende brief, nr. 1     KST340511
Geleidende brief
 
2 10 oktober 2014, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 10 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340512
Voorstel van wet
 
2 10 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 10 oktober 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340513
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.