33990 NL - wetsvoorstel
Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 juli 2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Rijn i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is ter uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet te wijzigen.

1.

Volledige titel

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(136 stuks)

2 21 juli 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST339901
Koninklijke boodschap
 
2 21 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339902
Voorstel van wet
 
2 21 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 21 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339903
Memorie van toelichting
 
2 21 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.