Regeringsprogramma 1956

Source: Parlement.com.

Het regeringsprogramma i van 1959 omvatte de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP i, PvdA i, ARP i en CHU i en vormde de basis voor het kabinet-Drees IV i. Centraal stond het handhaven van het begrotingsevenwicht en het op peil houden van de werkgelegenheid.

Dit waren een aantal van de belangrijkste richtlijnen uit het regeringsprogramma:

1.

Sociaal-economisch

  • Inzetten op de handhaving van het begrotingsevenwicht.
  • Bewerkstelligen van economische groei en de inkomensverdeling hiervan spreiden.
  • Op peil houden van de werkgelegenheid.
  • De pensioenen van mensen boven de 65 verbeteren via de algehele invoering van de AOW.

2.

Sociaal-cultureel

  • Het uitbreiden van de mogelijkheden voor alle burgers om culturele activiteiten te bezoeken.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

  • Inzetten op internationale samenwerking wat betreft het buitenlandsbeleid.
  • Steun verlenen voor een centrale rol van de NAVO i.
  • Het verbeteren van de Euroepse samenwerking onder andere door het tot stand brengen van het EEG-verdrag i.
  • Inzetten op een verbetering van de verhouding met Indonesië en Nieuw-Guinea.

4.

Bestuurlijke vernieuwing

  • Een uitbreiding van het aantal zetels in de Eerste Kamer van 50 naar 75 en in de Tweede Kamer van 100 naar 150.

5.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over