Regeringsprogramma 1956

Source: Parlement.com.

Het regeerakkoord van het kabinet-Drees IV i telde een financieel/sociaal-economisch en een buitenlands deel. Kernpunten van financiële en sociaal-economische gedeelte van het regeerakkoord zijn handhaving van het begrotingsevenwicht, het op peil houden van de werkgelegenheid, het bewerkstelligen van economische groei en een rechtvaardige inkomensverdeling (bezitsvorming en -spreiding). Daarnaast waren de uitbreiding van de culturele, sociale en publieke voorzieningen een speerpunt.

Internationale samenwerking nam een belangrijke plek in in het akkoord, met een centrale rol voor de NAVO i en ontwikkelingshulp. Europese samenwerking diende verder te worden bevorderd, het tot stand brengen van het EEG-verdrag i was hierbij cruciaal. Ook de verhouding met Indonesië en de kwestie-Nieuw-Guinea stonden in het akkoord vermeld: het kabinet streefde ernaar de verhoudingen met Indonesië inzake Nieuw-Guinea te verbeteren.

 

Meer over