Rosenthal blind voor machtspolitiek mensenrechtenbeleid islamitische landen?

Source: R. (Raymond) de Roon i, published on Tuesday, April 17 2012.

Nederland streeft in zijn mensenrechtenbeleid naar nauwere samenwerking met de Arabische Liga. Ook heeft Nederland samen met een aantal EU-partners, formele waarnemersstatus aangevraagd bij de Arabische Liga. Tevens wordt er gezocht naar meer samenwerking met het mensenrechtenorgaan van de Arabische Liga. Dit naar aanleiding van 'het nieuwe beleid' van de Arabische Liga, dat zich uitte in de actieve rol die zij in 2011 speelde bij de veroordeling van mensenrechtenschendingen in Libië en Syrië.

Dit zogenaamde 'nieuwe beleid' komt niet voort uit een verlicht idee van de Arabische landen over mensenrechten. Hier spelen machtspolitieke overwegingen een rol. De soennitische Golfstaten, Saudi-Arabië en Qatar voorop, is er veel aan gelegen de machtsbalans in de Arabische wereld naar hun hand te zetten. Saudi-Arabië en Qatar verlenen daarom in de Arabische wereld op allerlei manieren steun aan landen of oppositiegroepen, als daarmee maar de invloed van het Sjiitische Iran de pas kan worden afgesneden of ondergraven.

Het 'nieuwe mensenrechtenbeleid' van de Arabische Liga kan niet los worden gezien van het feit dat Qatar de voorzitter van de Arabische Liga is. Toen in Bahrein (waar een meerderheid van sjiiten wordt geregeerd door soennieten) demonstranten de straat op gingen, hield Qatar zijn mond en was Saudi-Arabië er zelfs als de kippen bij om hun leger te sturen om het sji’itische protest in buurland Bahrein de kop in te drukken.

Maar het duidelijkste bewijs dat de Arabische Liga zich totaal niet bekommert om de mensenrechten bleek toen zij generaal Mohammed al-Dahbi -voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst onder het repressieve regime van president Bashir in Sudan- tot hoofd van haar waarnemersmissie in Syrië benoemde. Deze generaal, die werkzaam was voor een door het Internationaal Strafhof gezochte leider, had bij voorbaat volkomen incapabel moeten worden geacht voor deze taak. De missie is dan ook volstrekt geflopt.

Uit het rapport van Amnesty International over doodstraffen in 2011 blijkt voorts dat 9 van de 22 leden van de Arabische Liga doodstraffen uitvoeren. In Koeweit is men bezig met het invoeren van de doodstraf voor blasfemie. Het ‘nieuwe’ respect voor mensenrechten druipt er niet bepaald van af.

Islam en mensenrechten zijn onverenigbaar. Islam staat voor onderwerping. Volledige onderwerping aan Allah; onderwerping aan de sharia; onderwerping van vrouwen aan mannen; onderwerping van niet-moslims aan moslims. Hetgeen zich manifesteert in een geestelijke danwel fysieke jihad voor Allah. Dat de islam zich absoluut niet verhoudt met universele mensenrechten blijkt uit het feit dat islamitische landen geen enkel internationaal mensenrechtenverdrag tekenen zonder daarbij het voorbehoud te maken, dat indien er sprake is van strijdigheid met de sharia, de sharia prevaleert.

De islamitische landen, verenigd in de Organisatie van Islamitische Samenwerking, streven ook binnen de VN hun machtspolitieke agenda na als het gaat om mensenrechten. Dankzij hun blokvorming in de VN- Mensenrechtenraad is deze Raad gepreoccupeerd met Israël. Als het gaat over de rechten van homoseksuelen en transgenders lopen ze pontificaal weg, omdat dit tegen de sharia ingaat. Het Westen moet vanwege de blokvorming van islamitische landen zelfs alle zeilen bijzetten om blasfemie (van de islam) uit het internationale strafrecht te houden.

Toenadering tot de Arabische Liga, ook voor wat betreft het mensenrechtenbeleid, is uit den boze. Nederland heeft niets te zoeken bij deze Liga van repressieve regimes. Minister Rosenthal dient te voorkomen dat hij het machtspolitieke streven van soennitische staten als Saoedi-Arabië steun verleent. Hoe hij dat gaat doen, is een van de vragen die Rosenthal vandaag in de Tweede Kamer zal moeten beantwoorden.

Lees hier dit opiniestuk op DagelijkseStandaard.nl