A. (Aukje) de Vries

foto A. (Aukje) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Aukje de Vries (1964) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Toeslagen en Douane in het kabinet-Rutte IV i en sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was zij van 8 november 2012 tot 10 januari 2022 al Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw De Vries was in 2011-2012 lid van Provinciale Staten van Fryslân (fractievoorzitter VVD) en daarvoor negen jaar gemeenteraadslid in Leeuwarden. Zij was voorts afdelingsmanager beleidsontwikkeling en projecten bij de gemeente Boarnsterhim. Mevrouw De Vries was financieel woordvoerder en later voor geneeskundige zorg, Zorgverzekeringswet, drugs, voedselkwaliteit en Koninkrijksrelaties. Daarnaast hield zij zich bezig met de Wadden en de (Groningse) gaswinning. Mevrouw De Vries was voorzitter van de vaste commissie voor Defensie.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, kandidaat Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Aukje (Aukje)

Place and date of birth
Leeuwarden, 21 October 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2000

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker economische zaken, gemeente Leeuwarden, from 1989 until 1996
 • senior beleidsmedewerker economische zaken, gemeente Leeuwarden, from 1996 until 1998
 • senior adviseur bestuur en management, gemeente Leeuwarden, from 1998 until 2001
 • senior projectmanager, Groustins B.V., projectontwikkeling, from 2001 until 2004
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 14 March 2002 until 11 March 2011
 • teamleider beleidsontwikkeling, gemeente Den Helder, from 2004 until 2007
 • afdelingsmanager beleidsontwikkeling en projecten, gemeente Boarnsterhim, from 2008 until November 2012
 • lid Provinciale Staten van Fryslän, from 10 March 2011 until 20 December 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 2012 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Financiën (belast met toeslagen en douane), from 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met 1. Toeslagen (AWIR en uitvoering van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag), 2. Herstel toeslagen, 3. Stelselherziening toeslagen, 4. Douane

4.

Party political functions

Previous
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Leeuwarden, from 2003 until 2011
 • voorzitter VVD-Bestuurdersvereniging Friesland, from 2006 until 2012
 • lid algemeen bestuuur VVD-Bestuurdersvereniging, from 2006 until 2012
 • lid VVD-commissie economische zaken, from 2008 until 2010
 • lid commissie leidraad verkiezingsprogramma, gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 2010, from 2008 until 2009
 • lid VVD-commissie ruimtelijke ordening en wonen, from 2011 until January 2022
 • fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Fryslân, from March 2012 until November 2012
 • lid werkgroep bestuurlijke inrichting, VVD-Bestuudersvereniging, from 2012 until January 2022
 • penningmeester Stichting Politiek Werk en Ondersteuning VVD, from 6 April 2021 until January 2022

5.

Other positions

Previous
 • lid stuurgroep ruimtelijke oplossingen voor arbeid en zorg, from 2003 until 2005
 • lid commissie werk en inkomen, VNG, from 2006 until 2010
 • lid Raad van Toezicht Debatcentrum "De Bres", from 2011 until October 2015
 • voorzitter Partner Council Aletta Jacobs School of Public Health, from 1 December 2019 until January 2022

Derived functions
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 March 2015 until November 2017
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until March 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 2018 until 10 January 2022
 • lid ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 February 2019 until 3 February 2021
 • rapporteur Digitale euro (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2020 until 11 February 2021
 • rapporteur EU farmaceutische strategie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 June 2021 until 10 January 2022

6.

Education

Secondary education
 • gymnasium-b, "Christelijke Gymnasium" te Leeuwarden

Academic education
 • economische geografie, Rijksuniversiteit Groningen

alternative forms of education
 • praktijkopleiding bedrijfseconomie, IBW
 • opleiding beleggings- en vastgoedmanagement, Management Studiecentrum
 • topkadertraining VVD
 • diverse partijcursussen

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Zij was in 2012-2017 woordvoerster financiële markten, fiscale zaken en financieel toezicht. In 2017, 2018, 2019 en 2020 voerde zij het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Tot september 2018 hield zij zich bezig met de zorg (zorgverzekeringen, verpleegzorg, voedselkwaliteit, geneesmiddelenbeleid, medische biotechnologie en zorginspectie)
 • Nam in 2021 de verdediging van Hayke Veldman over van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en VVD over vergroting van de invloed van zorgverleners (35.660)

Policy-making activities as minister
 • Kondigde in februari 2023 in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen maatregelen aan om die operatie te versnellen. Zo worden bezwaren van ouders die gedupeerd zijn sneller afgehandeld door bijvoorbeeld het inzetten van mediation of het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten. In een rapportage in juni 2023 werd de invoering van een alternatieve route voor ouders met aanvullende schade, aanpassing en vereenvoudiging van het bezwaarproces en een vlottere verstrekking van dossiers aangekondigd. In mei 2024 werden nieuwe verbeteringen aangekondigd door verkorting van de bezwaarafhandeling en brede ondersteuning.
 • Bracht in 2023 de Tussenrapportage toekomst toeslagenstelsel uit

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2022 de Wet hersteloperatie toeslagen tot stand. Deze wet moet gedupeerden van de toeslagenaffaire helpen om een nieuwe start te maken. Het gaat zowel om materiële als immateriële steun (36.151)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zij legde de eed als staatssecretaris in het Fries af

Hobbies
reizen