36151 NL - wetsvoorstel
Wet hersteloperatie toeslagen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2022 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nieuwe maatregelen te treffen in het kader van de hersteloperatie toeslagen en deze samen met de bestaande maatregelen onder te brengen in één wet en enige andere wetten in verband daarmee te wijzigen.

1.

Volledige titel

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(185 stuks)

2 27 juni 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361512
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 27 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361513
Memorie van toelichting (herdruk)
 
2 28 juni 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST361511
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.