Pers

Source: S.A. (Stef) Blok i, published on Thursday, September 6 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stef Blok

Vanochtend geef ik voor het eerst deze campagne een briefing voor de pers. We presenteren een initiatiefwetsvoorstel om de grondwet zodanig te wijzigen dat internationale verdragen niet meer automatisch doorwerken in Nederland. De VVD wil dat, net als in veel andere landen, het parlement beslist hoe internationale verdragen doorwerken. Dit is vooral van belang omdat regelmatig mensen een uitkering claimen of het recht op verblijf in Nederland onder verwijzing naar verdragen uit een tijd dat de betreffende uitkering helemaal nog niet bestond en er ook nauwelijks migranten naar Nederland kwamen. De aanwezige pers is overigens veel meer geïnteresseerd in mijn visie op de campagne en de formatie. Dat is helaas vaak het lot van politici: het politieke spel krijgt meer aandacht dan de inhoud. 's Middags voorbereiding van het Eén Vandaag debat. 's Avonds volg ik het debat thuis voor de buis. Mark valt positief op in een nogal schreeuwerig debat.