Drs. S.A. (Stef) Blok

foto Drs. S.A. (Stef) Blok
bron: Fotobureau Dijlstra
Source: Parlement.com.

Stef Blok (1964) was van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022 minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij verving minister Van 't Wout. Zijn taken als minister van Buitenlandse Zaken, wat hij sinds 7 maart 2018 was, werden overgenomen door minister Kaag. In het kabinet-Rutte II i was de heer Blok van 5 november 2012 tot 27 januari 2017 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 27 januari tot 26 oktober 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Van 25 augustus 1998 tot 5 november 2012 was de heer Blok Tweede Kamerlid. Hij was in de periode 2010-2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij kredietanalist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN/Amro. In de Tweede Kamer was hij woordvoerder sociale zekerheid, AOW, pensioenen en financiën. De heer Blok is sinds 2022 lid van de Europese Rekenkamer.

VVD
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

First names

Stephanus Abraham (Stef)

2.

Personal data

Place and date of birth
Emmeloord (gem. Noordoostpolder), 10 December 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1988

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2002 until 5 November 2012
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 2010 until 13 September 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen en Rijksdienst, from 5 November 2012 until 27 January 2017
 • minister van Veiligheid en Justitie, from 10 March 2015 until 20 March 2015 (na het aftreden van minister Opstelten)
 • minister van Veiligheid en Justitie, from 27 January 2017 until 26 October 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 7 March 2018 until 25 May 2021
 • minister van Economische Zaken en Klimaat, from 25 May 2021 until 10 January 2022
 • Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, from 4 April 2022 until 13 May 2022
 • lid Europese Rekenkamer, from 1 September 2022

Responsibilities as minister
 • Was als minister voor Wonen en Rijksdienst belast met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed (inclusief het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf), de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers. Op het gebied van de organisatorische aspecten van de rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de rijksdienst had hij doorzettingsmacht.
 • In de periode 10 tot 20 maart 2015 nam minister Plasterk zijn taken als minister voor Wonen en Rijksdienst waar

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen "Scholtens Bouwbedrijf" te Wognum
 • lid Raad van Toezicht "Stedelijk Gymnasium" te Leiden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 April 2007 until 11 November 2010
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 5 November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2008 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen. Het voorstel werd in 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. (31.537)
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in over het toevoegen van de eis van beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand. De verdediging van dit voorstel werd in 2011 overgenomen door zijn fractiegenote Cora van Nieuwenhuizen. (32.328)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/10)
 • In 2020 sprak Nederland zich samen met Canada, Duitsland, Letland en het VK uit tegen beperking van de persvrijheid in Egypte en Belarus
 • Bracht in 2021 samen met Canada een verklaring uit waarin het Syrische regime verantwoordelijk werd gehouden voor ernstige mensenrechtenschendingen

Legislative activities as minister (2/12)
 • Bracht in 2019 een wet tot Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35.180)
 • Bracht in 2021 als minister van Economische Zaken en Klimaat een wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee tot stand, ter ondersteuning van de opgave windenergie op zee. Onder andere worden de procedures voor de vergunningverlening aangepast aan de situatie dat windenergie minder of geen subsidie meer nodig heeft. Het wetsvoorstel was in 2018 ingediend door minister Wiebes en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van 't Wout. (35.092)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trad tijdens de formatie in 2012 op als secondant van Mark Rutte
 • Kwam in juli 2018 in opspraak toen door hem op een besloten bijeenkomst (conferentie) gedane uitspraken naar buiten kwamen. Hij had onder meer gezegd dat multiculturele samenleving onmogelijk waren, noemde Suriname een mislukte staat en verwachtte dat Midden- en Oost-Europese landen nooit zouden meewerken aan oplossing van het migratievraagstuk. Erkende, na ernstige kritiek, vrijwel direct dat zijn uitspraken onverstandig waren geweest. Hij bood Suriname excuses aan.
 • De Tweede Kamer debatteerde op 5 september 2018 over zijn omstreden uitlatingen. Een motie-Kuzu waarin het vertrouwen werd opgezegd, kreeg alleen steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.