31537 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Evenwichtige samenstelling van en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 juli 2008 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Blok (VVD) i en Koşer Kaya (D66) i.

 

Het voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen in de Pensioenwet aan te brengen met name om een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen te bevorderen en daartoe de medezeggenschap van de belanghebbenden in de pensioenfondsbesturen beter te regelen alsmede voor de toekenning van een beroepsrecht aan minderheden van deelnemersraden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 18 juli 2008, geleidende brief, nr. 1     KST121200
Geleidende brief
publicatie: 24 juli 2008
 
2 18 juli 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121201
Voorstel van wet
publicatie: 24 juli 2008
 
2 18 juli 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121202
Memorie van toelichting
publicatie: 24 juli 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.