Regulatory Scrutiny Board (RSB)

Source: Europa Nu.

Deze werkgroep heeft als doel om zowel bestaande als voorgestelde regelgeving van de Europese Commissie i te toetsen op begrippen als subsidiariteit i, proportionaliteit i of overlapping met bestaande wetgeving. De werkgroep bestaat uit drie Commissieambtenaren en drie experts, en wordt voorgezeten door een DG i-ambtenaar.

In juli 2015 volgde het RSB het Impact Assessment Board op als onderdeel van het programma voor 'betere regelgeving' van de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans i. Waar de IAB alleen advies uitbracht over voorgestelde wet- en regelgeving, toetst de Regulatory Scrutiny Board (RSB) ook bestaande wetgeving. Hierbij buigt de RSB zich vooral over de eerdere 'impact assessments' of 'fitness checks' en doorgevoerde amendementen.

Het advies van de werkgroep is niet bindend, maar wordt wel opgenomen in de initiatiefvoorstellen van de Europese Commissie. De adviezen zijn transparant en worden gepubliceerd zodra de Commissie het voorstel aangenomen heeft.