Verdrievoudig de bankenbelasting

Source: M.J. (Job) Cohen i, published on Monday, April 16 2012.

Mijn waardering voor Wouter Bos sprak ik maandagavond uit tijdens een regiobijeenkomst in Zwolle, waar Hans Spekman en ik met onze leden de discussie aangingen over de plannen die we vorige week lanceerden. Maar niet voordat ik terugkeek naar een van die andere grote gebeurtenissen van vorige week: het verschijnen van rapport van de commissie De Wit. Belangrijk omdat met dit rapport verantwoordelijkheid wordt afgelegd over een van de meest hectische periodes van de na-oorlogse parlementaire geschiedenis.

In een extreem korte tijd moesten grote beslissingen worden genomen om de financiële stabiliteit zeker te stellen. Beslissingen waarmee veel geld gemoeid was en waarbij soms het parlement van te voren niet volledig geïnformeerd kon worden. Verantwoording achteraf is dan van eminent belang.

Het rapport voldoet aan de verwachtingen. Met een minutieuze reconstructie van wat er is gebeurd, een heldere analyse van waar en waarom de informatievoorziening niet volledig was en met aanbevelingen voor de toekomst. Gebalanceerd en met begrip voor de omstandigheden van dat chaotische najaar 2008 concludeert de commissie dat de regering indertijd daadkrachtig optrad maar dat daarbij ook fouten in de uitvoering werden gemaakt. Niet alleen door de regering, maar door alle betrokkenen. Begrijpelijk als we ons realiseren onder welke tijdsdruk er vaak moest worden opgetreden en het feit dat niemand ervaring kon hebben met deze omstandigheden.

Ik neem dus als parlementariër graag het rapport van de enquêtecommissie ter harte, maar dan wel het héle rapport, en niet een verwrongen beeld.

Want laten we niet vergeten dat het hele rapport niet alleen een kritische terugblik op de crisisperiode is, maar ook naar de toekomst kijkt. Die kant heeft de afgelopen week helaas nauwelijks aandacht gekregen. Terwijl daar de crux zit: hoe voorkomen we dat dit nogmaals gebeurt, hoe zorgen we ervoor dat de banken niet terugkeren naar business as usual. Daarvoor doet de commissie een aantal zeer goed aanbevelingen. Die mogen nu wel eens de aandacht krijgen die ze verdienen.

Voorstellen die prima aansluiten op de plannen die wij ontvouwen in onze 'keuzes voor de toekomst'. Splitsen van Nuts en Zakenbankieren, beperken Bonussen, beter toezicht - en dat kan alleen op Europees niveau - en een bankenbelasting.

Bankenbelasting verdrievoudigen

En we hebben haast. We willen niet wachten op Catshuis, op commissies, op Europa. En we willen ons door het gedoe rond het rapport niet laten afleiden van waar het werkelijk over gaat: Banken die onze economie met roekeloos gedrag in gevaar hebben gebracht en het feit dat dit nog altijd kan gebeuren. Daarom dient de PvdA morgen een amendement in om de bankenbelasting te verdrievoudigen en zo vorm te geven dat risico's verder worden gedempt.

We willen expliciet ongedekt vermogen belasten, zodat banken minder ongedekte risico's nemen. En we willen het tarief verdrievoudigen. Om ervoor te zorgen dat banken minder risicovol opereren. En om de banken te laten meebetalen aan het herstel na de - mede door hen veroorzaakte - crisis.

Onze voorstellen leveren in 2015 1 miljard euro op. En we komen met meer voorstellen. Totdat de financiële sector ophoudt om met haar gedrag onze welvaart op het spel te zetten.