Trojka (Europese Commissie, ECB en IMF) - EU monitor

EU monitor
Friday, September 18, 2020
calendar

Trojka (Europese Commissie, ECB en IMF)

Source: Europa Nu.

De term 'trojka' verwijst naar de drie partijen die moeten bepalen of EU-lidstaten i met financiële tekorten voldoen aan de afgesproken bezuinigingen en hervormingen die zijn vastgesteld als voorwaarde voor het ontvangen van financiële hulp. De drie partijen zijn de Europese Commissie i, het Internationaal Monetair Fonds i (IMF) en de Europese Centrale Bank i (ECB).

Op basis van de bevindingen van de trojka wordt bepaald of de hulpbehoevende landen voldoende voortgang boeken met bezuinigingen om in aanmerking te blijven komen voor financiële hulp.

Naast deze financieel-economische trojka is er ook de trojka in de zin van drie opeenvolgende EU-voorzitterschappen i.

De term 'trojka' wordt uit respect voor het Griekse schuldenprobleem in het diplomatieke verkeer met Griekenland niet langer gebruikt. In diplomatieke kringen spreekt men sindsdien van 'de instellingen'.

1.

Meer informatie