1655 verzoekschriften in 2010 ingediend bij Europees Parlement

Source: European Parliament (EP) i, published on Monday, May 16 2011, 13:00.

Milieu en de grondrechten blijven de belangrijkste zorgen van EU-burgers, laat het jaarverslag 2010 van de commissie verzoekschriften zien i. Met het indienen van een verzoekschrift kunnen burgers van de EU de aandacht van het Parlement vestigen op het niet of verkeerd toepassen van EU-regels. Het verslag, opgesteld door het Spaanse parlementslid Willy Meyer (GUE/NGL i), stelt dat iets meer dan de helft van de verzoekschriften ook daadwerkelijk kan worden behandeld.

De eerste petitie werd ingediend in 1958. Dit verzoekschrift afkomstig uit Nederland, verzocht om vergoeding van schade veroorzaakt door fraude met schroot. Tot 1974 waren er nooit meer dan 10 verzoekschriften per jaar. Sindsdien zijn de bevoegdheden van het Europees Parlement i gegroeid en daarmee ook het aantal verzoekschriften. In 2010 mocht het Europees Parlement 1655 individuele en collectieve verzoekschriften ontvangen.

Terugblik op 2010

EU-burgers vestigden het afgelopen jaar de aandacht op bedrijven die zich schuldig maakten aan misleiding, inbreuken op de EU-milieuwetgeving, het niet erkennen van professionele kwalificaties, vragen voor een betere etikettering van levensmiddelen, de afvalcrisis in de Italiaanse regio Campanië, enzovoort.

Meer dan de helft van de ingediende verzoekschriften hebben betrekking op Spanje, Duitsland, Italië of de EU als geheel, met milieu en grondrechten als voornaamste onderwerpen. De meeste verzoekschriften werden ingediend door Duitsers, Spanjaarden, Italianen, Roemenen en Polen. De burgers uit Estland, Slovenië en Slowakije zijn het minst actief wat het indienen van verzoekschriften betreft.

Iets meer dan de helft (52%) van de verzoekschriften was in 2010 ontvankelijk, dit betekent dat zij onder het toepassingsgebied van de EU vielen. De verzoekschriften die niet ontvankelijk wordt verklaard, verwarren doorgaans bevoegdheden van de EU met de nationale bevoegdheden of die van de Raad van Europa i of die van het Europese Hof voor Rechten van de Mens. Klachten over vonnissen van nationale rechtbanken vallen eveneens buiten de bevoegdheden van de EU.

Het burgerinitiatief

Waar verzoekschriften betrekking hebben op de zorg dat de bestaande EU-wetten kunnen zijn geschonden, zal het nieuwe 'burgerinitiatief' - dat in april 2012 van kracht zal worden - de burgers een instrument in handen geven om nieuwe EU-wetgeving voor te stellen. Geïnteresseerd? Lees alles over de voorwaarden via onderstaande link. Wie zal de eerste zijn om het burgerinitiatief te gebruiken?

Op 14 juni zal over het verslag worden gestemd in de commissie en op 4 juli zal het op de agenda van de plenaire vergadering staan.

Nadere informatie: