Verzoekschriften: EP-leden behandelen zorgen burgers

Source: European Parliament (EP) i, published on Monday, September 22 2008.

Iedere EU-burger of inwoner van een lidstaat heeft het recht om individueel of tezamen met anderen een verzoekschrift tot het Europees Parlement i te richten. Vorig jaar werden meer dan 1506 verzoekschriften ingediend over onderwerpen als milieu en gezondheid. Maandag zal een debat plaatsvinden in het EP over het functioneren van de EP-commissie voor verzoekschriften in 2007.

Vorig jaar ontving het EP 1506 verzoekschriften, in tegenstelling tot 1016 in 2006. Spanjaarden, Duitsers en Roemenen bleken de meest actieve indieners van verzoekschriften aan het Europees Parlement. Bijna de helft van de verzoekschriften werd ingediend via internet.

Meestal zijn de indieners van verzoekschriften aan het EP van mening dat een lidstaat de EU-wetgeving overtreedt of niet toepast.

Maken verzoekschriften een verschil?

Het Spaanse Parlementslid David Hammerstein (fractie De Groenen) stelde een rapport op namens het EP over het functioneren van de EP-commissie voor verzoekschriften voor 2007: "Verzoekschriften geven een gezicht en een ziel aan de Europese wetgeving. Ze openen de deuren van de EU tot duizenden burgers en brengen de EU dichter bij lokale problemen." 

De meeste verzoekschriften blijken milieuzaken te omvatten. Een voorbeeld hiervan is het Nord Stream-project, een gaspijpleiding over een afstand van 1200 kilometer die Rusland en Duitsland via de Baltische Zee moeten verbinden. Ruim 28.000 burgers dienden hierover een klacht in. Discriminatie, de Europese interne markt en klachten van consumenten zijn eveneens belangrijke oorzaken van verzoekschriften. 

Volg live!

De commissie Verzoekschriften pleit voor de betere implementatie van EU-wetgeving. Het debat is live online te bekijken vanuit Brussel. De EP-leden zullen op dinsdag over het rapport stemmen.

REF.: 20080922STO37686