De kern van de zaak

Source: W.R.F. (Wim) Kortenoeven i, published on Tuesday, May 25 2010.

Feiten en achtergronden van het Arabisch-Israëlisch conflict

Het ‘Arabisch-Israelisch conflict’ moet eigenlijk worden betiteld als het ‘islamitisch-Joods conflict over (West-) Palestina’ - de enkele tientallen kilometers brede landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. In de islamitische visie is het conflict niet territoriaal, maar existentieel en dus inherent onoplosbaar, zoals dat ook geldt voor het conflict met het Westen.

Al een eeuw wordt het Joodse recht bestreden op een vreedzaam bestaan in een levensvatbare staat in het historische Joodse land. Die strijd wordt zowel gevoerd met geweld als met desinformatie. Manifest en latent antisemitisme zijn vaak de drijfveer om die desinformatie te verspreiden of welwillend te ontvangen en politiek-activistisch te gebruiken.

De Kern van de Zaak beslaat de periode tussen 1854 en 2004. Het is een gedocumenteerd historisch overzicht van 150 jaar antisemitisme en 100 jaar antizionisme, en een felle aanklacht tegen de ‘militante’ islam en tegen de vele Israel-critici in Europa, dat de belangrijkste verantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan en het voortduren van de politieke turbulenties in het Midden-Oosten.

De auteur:

Wim R.F. Kortenoeven specialiseerde zich in politieke vraagstukken met betrekking tot het Midden-Oosten. Momenteel is hij als researcher verbonden aan het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Daarnaast schrijft hij al meer dan vijftien jaar achtergrondanalyses, interviews en reportages over het Midden-Oosten en de Joodse wereld - in Nederland onder andere voor het maandblad IsraelAktueel van Christenen voor Israel

Boekgegevens:

De kern van de zaak. Feiten en Achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict.

Auteur: Wim Kortenoeven

Uitgeverij Aspekt

ISBN 9059113497

Bestel mijn boek "De kern van de zaak" online via:

http://www.ako.nl/pages/detail_v2/s1/10020000022684-2-12230000000014.aspxhttp://www.nnbh.com/titels/Wim-Kortenoeven-De-kern-van-de-zaak/680/9789059113497.htmhttp://www.uitgeverijaspekt.nl/bestellen.php?id=9789059113497