Besluit burgerluchthaven Twente omstreden

Source: D. (Düzgün) Yildirim i, published on Sunday, June 20 2010.

In de Staten van Overijssel werd opnieuw gesproken over de komst van een burgerluchthaven in Twente. Vorig jaar werd het voorstel afgekeurd door de Staten, waarna het college in een crisis terecht kwam. Vervolgens draaide de PvdA 180' van mening en maakte daarmee een nieuwe discussie over de burgerluchthaven in Twente mogelijk. Zo kwam het dat er opnieuw over dit onderwerp gesproken en gestemd moest worden. Hieronder leest u het standpunt van fractie Solidara Overijssel zoals dit door ons werd verwoord in de vergadering van 16 juni.

Voorzitter,

Allereerst wil ik namens mijn fractie Solidara waardering uitspreken voor de burgers en maatschappelijke organisaties voor hun inzet en betrokkenheid met betrekking tot het voorliggende agendapunt. In de afgelopen maanden en zelfs jaren zijn vele onderzoeken verricht en voldoende argumenten uitgewisseld. Ik ga in mijn eerste bijdrage daar slechts in hoofdlijnen op in (u kunt verder ons standpunt lezen in de bijdrage van vorige bijeenkomsten).

Het voorstel tot realiseren van een burgerluchthaven in Twente heeft grote invloed op de omgeving. Of het nu gaat om de natuur, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, wonen en werken. Op al die gebieden gaan Twente en de bewoners rondom de burgerluchthaven erop achteruit. De komst van een burgerluchthaven met een jaarlijks passagiersaantal van zo'n anderhalf miljoen mensen, betekent grote luchtvervuiling, een toename van de geluidsoverlast, vervuiling van natuur en grondwater en de prijzen van de woningen in de gebieden eromheen zullen enorm dalen. Hiermee komt dit project niet tegemoet aan de belangen van de bewoners. Het is maatschappelijk onwenselijk en is daarmee niet rechtmatig.

Het college van CDA, VVD en PvdA geeft aan dat het realiseren van een luchthaven in dit gebied noodzakelijk is om werkgelegenheid te creëren, om te investeren in natuur en leefbaarheid. Dit zijn tot nu toe slechts verkooppraatjes gebleken. Er is na al die jaren nog geen exploitant gevonden die de burgerluchthaven zou willen runnen. Dat komt, omdat deze luchthaven met al die beperkingen niet exploitabel is. Alleen dit college gelooft hierin en niet de ondernemers, burgers of maatschappelijke organisaties. Zo is het niet hard te maken dat door de komst van een luchthaven gewone mensen met een lage opleiding massaal aan werk zullen gaan. De aangegeven cijfers in de voorstellen van het college zijn slechts aannames en zijn daarmee fictief. Geloven sommigen van u met het college dat het realiseren van burgerluchthaven als middel heilig is? En het pleidooi van het college dat met de komst van een luchthaven de natuur er alleen maar beter van zal worden, is slechts een camouflagestrategie om de komst van de luchthaven meer geaccepteerd te krijgen.

Beste Mensen, hier staat niet de natuur, niet de geluidsoverlast, niet de belangen van de bewoners van dit gebied, maar slechts het realiseren van de luchthaven centraal. Solidara concludeert daarom dat het realiseren van deze burgerluchthaven zijn doelen voorbij schiet. Waarom? Omdat het nu eenmaal de ambitie is van dit college om het te realiseren. We worden als Staten langzamerhand in een vacuüm van besluitvorming getrokken, waarbij straks de weg terug meer schade zal opleveren.

Het voorstel voor het realiseren van de luchthaven in Twente was in de statenvergadering van december vorig jaar door de meerderheid van de staten afgewezen. Dat heeft geleidt tot een breuk/crisis in het zittende college. Doordat de PvdA-fractie heeft gekozen voor het pluche en niet meer afwijzend staat tegenover het realiseren van de luchthaven, is het voorstel opnieuw op de agenda ter besluitvorming gekomen. We raden de PvdA-fractie aan ook een keer op te komen voor de belangen van de bewoners in Twente, door tegen het voorliggende voorstel te stemmen.

Voorzitter, mijn fractie Solidara is voorstander van investeren in Twente. Dat kan door het realiseren van echte kansrijke projecten die werkelijk perspectief bieden op het gebied van werkgelegenheid voor de kansarmen. Zo geeft mijn fractie ook steun als het gaat om investeren in natuur, recreatie en technologische ontwikkelingen.

We blijven tegen zo'n mislukt project dat de afgelopen tientallen jaren alleen in stand is gebleven met veel belastinggeld. Of zoals verwoord door de maatschappelijke organisaties ‘het is een bodemloze put' die bij aanloop al om een investering van meer dan honderd miljoen vraagt.

Het college kan ook de zogenaamde geluidscontouren van acht vierkante km niet waar maken als er sprake is van het vervoeren van 1,2 miljoen mensen per jaar.

Mijn fractie ergert zich ook aan de bijna manipulatieve wijze van de gedeputeerde Rietkerk die de SGP-fractie toespreekt zonder enige toezegging te doen naar aanleiding van de vraag over de zondagsrust, namenlijk ‘we zullen vliegen met respect op zondag'.

Voorzitter afrondend, mijn fractie Solidara zegt JA tegen investeringen in natuur, woningbouw, technologische ontwikkelingen en werkgelegenheid, maar zegt NEE tegen luchthaven Twente.

 
Besluit burgerluchthaven Twente omstreden
Bron: Blog Duzgun Yildirim