D. (Düzgün) Yildirim

foto D. (Düzgün) Yildirim
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Als SP'er gekozen Eerste Kamerlid, dat na royement een onafhankelijke fractie vormde. Hij werd in 2007 met voorkeurstemmen gekozen via de lijst van de SP en claimde zijn recht om de zetel te behouden. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Overijssel, een fractie die in belangrijke mate had bijgedragen aan zijn verkiezing tot senator. Werkte als beleidsadviseur bij diverse grote gemeenten en als adviseur van de Politie-academie. Richtte na zijn breuk met de SP de partij Solidara op. Van Turkse afkomst. Had met wat moeizaam uitgesproken speeches een beperkte rol in de Senaat.

SP, fractie-Yildirim
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer

1.

First name

Düzgün (Düzgün)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dersim (Turkije), 18 August 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 2002
 • SP (Socialistische Partij), until 8 September 2007 (geroyeerd)
 • Solidara, from 8 October 2007

National political party
fractie-Yildirim (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2007 until 7 June 2011

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from 20 March 2003 until 10 March 2011
 • beleidsadviseur Politieacademie te Apeldoorn
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 7 June 2011
 • fractievoorzitter (eenmansfractie), fractie-Yildirim (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2007 until 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/6)
 • lid bestuur Openbaar Onderwijs, 2003
 • voorzitter Overleg Primair Onderwijs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 2006 kandidaat-wethouder
 • De partijraad van de SP vroeg hem op 23 juni 2007 zijn zetel in de Eerste Kamer ter beschikking te stellen, maar dit weigerde hij. Er kwam hierna een beroepsprocedure over de uitspraak van de partijraad. De beroepscommissie van de SP sprak op 7 september 2007 als oordeel uit: "(...) dat, nog afgezien van het antwoord op de vraag of het beroep van Yildirim op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement wel ontvankelijk is, de partijraad in redelijkheid tot het bestreden besluit van 23 juni 2007 heeft kunnen komen en dat het daartegen gerichte beroep van Yildirim niet kan slagen. Het partijbestuur royeerde hem vervolgens vanwege het niet voldoen aan het besluit van de partijraad.
 • Was waarnemer bij verkiezingen in Kazachstan

Private life
Hij vluchtte in september 1980 vanwege politieke redenen naar Nederland

Campaign trail
 • Werd met voorkeurstemmen tot Eerste Kamerlid gekozen (vijf in de Staten van Overijssel en één in Drenthe)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.